+46 (0)31 780 01 01 support@timeforit.se

Microsoft Frågor nivå 1

Vad är Microsoft Active Directory?
Vad är en Windows Server?
Vad är en domänkontrollant (DC)?
Vad är Gruppriktlinjer (Group Policy) i Windows Server?
Vad är en DNS-server, och varför är den viktig i en Windows Server-miljö?
Vad är WSUS (Windows Server Update Services)?
Vad är en filserver, och varför används den i Windows Server-miljön?
Vad är en virtuell server, och vad heter microsofts virtualiseringsteknik ?
Vad är Remote Desktop Services (RDS) i Windows Server?
Vad är PowerShell, och hur används det i Windows Server-miljön?
Vad är en DHCP-server, och vad är dess roll i en Windows Server-miljö?
Vad är en failoverkluster (failover cluster) i Windows Server?
Vad är en backup, och varför är den viktig i en Windows Server-miljö?
Vad är en webbserver, och nämn en Microsoft webbserver ?
Vad är BitLocker, och hur används det för diskkryptering i en Windows Server-miljö?
Vad är en dedikerad IP-adress, och när används den i Windows Server-miljön?
Vad är en skrivardelning, och hur konfigureras den i Windows Server?
Vad är ?
Vad är ?
Vad är ?